Ετικέτες Αρχείο: Tower Defense

7 πόλεις

7 πόλεις

Ο Cwapik της 30ής Δεκ., 2008.

0

Ένα άλλο, σε μια σειρά TD παιχνίδια, ακόμη σχετικά με την πιο ενδιαφέρουσα ιδέα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι ένα 7 Πόλη. Τα ακόλουθα 7 πόλεις, θα υπερασπιστούν εναντίον των εχθρών της θάλασσας. Οι πύργοι έχουν διαφορετική άποψη για την αναβάθμιση και βελτίωση. Με τον καιρό, μια νέα στήλη που για τις δυνατότητές του.

Όλα αυτά γίνεται με το χέρι-animated χάρτες σε [...]

Η συνέχιση της συνεισφοράς αυτής